[Book review] Policing Transnational Protest: Liberal Imperialism and the Surveillance of Anticolonialists in Europe, 1905–1945. By Brückenhaus, Daniel. Oxford University Press. 2017. xi + 300pp. £56.00

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kasper Braskén
Förläggare: Wiley
Förlagsort: Oxford
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: History
Volym: 104
Nummer: 361
Artikelns första sida, sidnummer: 554
Artikelns sista sida, sidnummer: 556
eISSN: 1468-229X


Nyckelord

European History, Imperialism, Surveillance, transnationalism


Dokument


Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 06:09