Phil Hutchinson, Shame and Philosophy

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ylva Gustafsson
Förläggare: wiley-blackwell
Förlagsort: Oxford
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Philosophical Investigations
Volym: 32
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 197
Artikelns sista sida, sidnummer: 201
eISSN: 14679205

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 05:22