Språk och interaktion 4

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Henricson Sofie, Lindström Jan, Jansson Gunilla, Due Brian, Hagren Idevall, Karin, Grahn Inga-Lill, Engdahl Elisabet, Linell Per, Landqvist Mats, Karlsson Anna-Malin
Editors: Henricson Sofie, Lindström Jan
Publication year: 2019
Publisher: University of Helsinki
Title of series: Språk och interaktion
Number in series: 4
ISSN: 2242-2277

Last updated on 2020-26-01 at 04:41