Superdiversiteetti ja muuttoliikkeet

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Linda Bäckman, Sari Pöyhönen
Förläggare: Migration Institute of Finland
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Siirtolaisuus - Migration
Volym: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 20
Artikelns sista sida, sidnummer: 22
eISSN: 1799-6406


Abstrakt

Väestöjen moninaistumista kuvaava käsite “superdiversiteetti” on viime vuosikymmenen ajan
lisääntyvästi toiminut lähestymistapana muut- toliikkeiden tutkimuksessa. Superdiversiteetti
on tarkoitettu viittaamaan eri tekijöiden vuorovaikutukseen, jolla on merkitystä niin yksilökuin yhteiskuntatasollakin. Käsite kyseenalaistaa perinteiset käsitykset niin “valtaväestöstä”
kuin “maahanmuuttajaryhmistä”, ja johtaa uusiin tulkintoihin muun muassa maahanmuuton
ja integroitumisen havainnollistamisessa. Tässä
artikkelissa esittelemme käsitettä ja sen merkitystä marraskuussa 2018 järjestetystä Argumenta-seminaarista poimittujen esimerkkien avulla.


Nyckelord

diversity, Migration pattern

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:02