Biogeography of the fish pathogen Aeromonas salmonicida inferred by vapA genotyping

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: GULLA S., BAYLISS S., BJÖRNSDÓTTIR B., DALSGAARD I., HAENEN O., JANSSON E., MCCARTHY U., SCHOLZ F., VERCAUTEREN M., VERNER-JEFFREYS D., WELCH T., WIKLUND T., COLQUHOUN D.J.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: FEMS Microbiology Letters
Volym: 366
Nummer: 7

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 06:34