Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maria Bäck, Elina Kestilä-Kekkonen
Redaktörer: Bäck Maria,
Kestilä-Kekkonen Elina
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Valtiovarainministeriö
Seriens namn: Valtiovarainministeriön julkaisuja
Nummer i serien: 2019:31
Volym: 2019.31
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 271
ISBN: 978-952-367-013-6
eISBN: 978-952-367-012-9
ISSN: 1797-9714


Nyckelord

Political trust, referendum, typology, policy, Europe, Trust

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 06:20