Inhibition activity of compounds and bacteriophages against Flavobacterium psychrophilum biofilms in vitro

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Papadopoulou, Inger Dalsgaard, Tom Wiklund
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Aquatic Animal Health
Volym: 31
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 225
Artikelns sista sida, sidnummer: 238
eISSN: 1548-8667

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 11:55