Clara Ahnfelt 200 år

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Birgitta Sarelin
Förläggare: Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Sändebudet
Tidskriftsakronym: Sb
Volym: 143
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 14
Artikelns sista sida, sidnummer: 15


Abstrakt

Clara Ahnfelt som andlig sångförfattare i skuggan av sin mer berömda make, sångarevangelisten och kompositören Oscar Ahnfelt.


Nyckelord

Clara Ahnfelt

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 03:26