Intergenerational transmission of ethnic identity in mixed native couples in Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ognjen Obućina, Jan Saarela
Förläggare: Sage
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Acta Sociologica
eISSN: 1502-3869

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 04:15