Att lära sig skrivundervisning

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Westerlund Anders
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 24
Artikelns sista sida, sidnummer: 26


Abstrakt

Recension av Helen Winzell: Lära för skrivundervisning. En studie om
skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket.
Diss.
Linköpings universitet 2018.


Nyckelord

skrivpedagogik


Dokument


Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:15