Att lära sig skrivundervisning

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Westerlund Anders
Place: Helsingfors
Publication year: 2019
Journal: Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
Issue number: 1
Start page: 24
End page: 26


Abstract

Recension av Helen Winzell: Lära för skrivundervisning. En studie om
skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket.
Diss.
Linköpings universitet 2018.


Keywords

skrivpedagogik


Documents


Last updated on 2020-01-10 at 02:55

Share link