Om folkbildning och berättelser: Exemplet näcken som hållbarhetens språkrör

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Catarina Harjunen, Annika Pastuhov
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Svenska folkskolans vänners kalender
Volym: 133
Artikelns första sida, sidnummer: 36
Artikelns sista sida, sidnummer: 43
eISSN: 2243-0261


Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 06:17