High purity fructose from inulin with heterogeneous catalysis – from batch to continuous operation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Perez Nebrera A., Russo V., Di Serio M., Eränen K., Murzin D. Yu., Salmi T., Grenman H.,
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Chemical Technology and Biotechnology
Volym: 94
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 418
Artikelns sista sida, sidnummer: 425

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 04:15