Kinetic modelling of Prileschajev epoxidation of oleic acid under conventional heating and microwave irradiation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freites A., Tolvanen P., Eränen K., Wärnå J., Leveneur S., Marchant T., Salmi T,
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Chemical Engineering Science
Volym: 199
Artikelns första sida, sidnummer: 426
Artikelns sista sida, sidnummer: 438

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 05:14