Lutidium-based ionic liquids for efficient dissolution of cellulose

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Samikannu R., Shukla S. K., Samikannu A., Mikkola J.-P.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: New Journal of Chemistry
Volym: 43
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 2299
Artikelns sista sida, sidnummer: 2306

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 04:52