Naturalization in a Context of Free Mobility: Evidence from Cross-National Data on Finnish Immigrants in Sweden

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Saarela, Kirk Scott
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: European Journal of Population
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 19
eISSN: 1572-9885

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 05:10