Kinetics of ceria-catalyzed oxychlorination

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Vajglova Z., Remi H., Kumar N., Eränen K., Peurla M., Peltonen J., Wärnå J., Perez-Ramirez J., Murzin D. Yu., Salmi T.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Catalysis
Volym: 372
Artikelns första sida, sidnummer: 287
Artikelns sista sida, sidnummer: 298


Nyckelord

Chemical Engineering

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 05:03