Preparation and characterization of a new bislayered supported ionic liquid catalyst (SILCA) with an unprecedented activity in the Heck reaction

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Vucetic N., Virtanen P., Nuri A.,Mattson I., Aho A., Mikkola J.-P., Salmi T
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Catalysis
Volym: 371
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 46


Nyckelord

Chemical Engineering

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 05:15