Molecular Insights on unusually high specific hydrogen adsorption over silicon carbide

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yaremov P. S., Scherban N. D., Aho A., Murzin D. Yu.,
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: International Journal of Hydrogen Energy
Volym: 44
Nummer: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 6074
Artikelns sista sida, sidnummer: 6085

Senast uppdaterad 2019-22-11 vid 03:00

Dela länk