Magnetic mesoporous SBA-15 funcitonalized with a NHC Pd(II) complex: An efficient and recoverable nanocatalyst for Hiyama reaction

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nuri A., Mansoori Y., Bezaatpour A., Shchukarev A., Mikkola J.-P.,
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: ChemistrySelect
Volym: 4
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 1820
Artikelns sista sida, sidnummer: 1829


Nyckelord

Chemical Engineering

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 03:35

Dela länk