Hydrodeoxygenation of phenolic model compounds over zirconia suported Ir and Ni-catalysts

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alda-Onggar M., Mäki-Arvela P., Aho A., Simakova I. L., Murzin D. Yu
Förläggare: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 126 (2019) 737-759
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis
Volym: 126
Artikelns första sida, sidnummer: 737
Artikelns sista sida, sidnummer: 759

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 05:07