”Ett nytt slags röfweri”. Handel med hår i Finland under slutet av 1800-talet

O2 Other


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anna Sundelin, Johanna Wassholm
Publication year: 2017
Book title: Kommunicerande konsumtion

Last updated on 2020-26-05 at 05:51

Share link