Spänning och samspel: En orientering i ecklesiologi och liturgi

C1 Bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marie Rosenius
Förlagsort: Skellefteå
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Artos & Norma bokförlag
ISBN: 978-91-7777-094-7


Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 03:45