Spänning och samspel: En orientering i ecklesiologi och liturgi

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Marie Rosenius
Place: Skellefteå
Publication year: 2019
Publisher: Artos & Norma bokförlag
ISBN: 978-91-7777-094-7


Last updated on 2020-26-09 at 03:03