Lapsiperheiden kotitalouden strategiat taloudellisen epävarmuuden ja perhepoliittisten muutosten aikana

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marja Lindberg, Janne Autto, Mikael Nygård
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Janus: Sosiaalipolitiikan Ja Sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti
Volym: 27
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 20
eISSN: 2489-4990


Abstrakt

Vuosien 2007-2008 talouskriisin jälkeinen hidas talouskasvu, epävarmat työmarkkinat ja säästötoimenpiteet, kuten lapsilisien leikkaus, ovat heikentäneet perheiden taloudellista turvaa ja ajaneet lapsiperheitä köyhyyden, terveyserojen ja erilaisen pahoinvoinnin riskialueille. Artikkelissa analysoimme lapsiperheiden arjessaan kehittämiä selviytymistapoja kotitalouden strategioiden (household strategies) sekä Bourdieun pääoman käsitteiden avulla. Artikkelin aineisto koostuu pohjanmaalaisten suomen- ja ruotsinkielisten lapsiperheiden haastatteluista. Tulosten perusteella julkisille palveluille ja tuille vaihtoehtoisten kotitalouden strategioiden merkitys on ilmeinen perheiden arjessa selviämisen kannalta. Strategiat voidaan jakaa Bourdieun erottelemien pääomien mukaisesti sosiaaliseen verkostoon, taistelutahtona ilmenevään kulttuuriseen pääomaan sekä taloudellisiin järjestelyihin.Dokument


Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 06:26