En samling autoetnografi

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Charlotte Palmgren
Förläggare: Föreningen Granskaren rf. Åbo
Publiceringsår: 2019
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 73
Artikelns sista sida, sidnummer: 75

Senast uppdaterad 2019-22-11 vid 04:08