En samling autoetnografi. Recension av Sandra L. Pensoneau-Conway, Tony E. Adams & Derek M. Bolen (red.): Doing Autoethnography. Sense Publishers, Rotterdam 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Charlotte Palmgren
Förläggare: Föreningen Granskaren rf. Åbo
Publiceringsår: 2019
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 73
Artikelns sista sida, sidnummer: 75

Senast uppdaterad 2020-16-07 vid 04:36