Childlessness and union histories: evidence from Finnish population register data

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Saarela, Vegard Skirbekk
Förläggare: Cambridge University Press
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Biosocial Science
eISSN: 1469-7599


Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 01:45