Crystal structure of dimeric Synechococcus spermidine synthase with bound polyamine substrate and product

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gabriela Guédez, Apiradee Pothipongsa, Saija Sirén, Arto Liljeblad, Saowarath Jantaro, Aran Incharoensakdi, Tiina A. Salminen
Förläggare: Portland Press
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Biochemical Journal
Volym: 476
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 1009
Artikelns sista sida, sidnummer: 1020


Senast uppdaterad 2020-10-08 vid 07:56