United in diversity: Examining the diverging attitudes towards the European Union on the ideological fringes

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Fagerholm
Förläggare: Palgrave Macmillan
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Acta Politica
Volym: 54
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 177
Artikelns sista sida, sidnummer: 195
eISSN: 1741-1416


Senast uppdaterad 2020-06-07 vid 06:17