Från folkbildning till fortbildning: Synen på lärande och kyrka i Luleå stifts herdabrev

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marie Rosenius, Thomas Girmalm
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Svensk Teologisk Kvartalskrift
Tidskriftsakronym: STK
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 17
Artikelns sista sida, sidnummer: 32

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:26