The possibilities and limitations of the emerging organisational spirituality movement

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuomo Peltonen
Förläggare: London School of Economics and Political Science
Förlagsort: London
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: LSE Business Review


Nyckelord

change management, Philosophy, Spirituality

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 02:54