Experience of sibling death in childhood and risk of psychiatric care in adulthood: a national cohort study from Sweden

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Rostila, Lisa Berg, Jan Saarela, Ichiro Kawachi, Anders Hjern
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: European Child and Adolescent Psychiatry
eISSN: 1435-165X

Senast uppdaterad 2020-29-03 vid 04:24