Classifying political regimes 1800–2016: a typology and a new dataset

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carsten Anckar, Cecilia Fredriksson
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: European Political Science
Volym: 18
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 84
Artikelns sista sida, sidnummer: 96


Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 05:18