Anpassning och tradition i de nordiska köplagarna - några reflektioner

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björn Sandvik
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Svensk Juristtidning
Tidskriftsakronym: SvJT
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 282
Artikelns sista sida, sidnummer: 294

Senast uppdaterad 2020-03-08 vid 05:58