Monitieteisyys ja humanistinen tutkimus

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Latva Otto
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Tiedepolitiikka
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 37

Senast uppdaterad 2019-10-12 vid 03:56