Autoetnografi. Att läsa andras kroppar

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Charlotte Palmgren
Redaktörer: Kerstin Gunnemark
Förlagsort: Malmö
Publiceringsår: 2011
Moderpublikationens namn: Etnografiska hållplatser. Om metodprocesser och reflexivitet
ISBN: 978-91-44-07315-6

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 01:56