Autoetnografi. Att läsa andras kroppar

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ann-Charlotte Palmgren
Editors: Kerstin Gunnemark
Place: Malmö
Publication year: 2011
Book title: Etnografiska hållplatser. Om metodprocesser och reflexivitet
ISBN: 978-91-44-07315-6

Last updated on 2020-07-04 at 10:32