Keratin 18 glycosylation protects transgenic mice from streptozotocin-induced pancreatic and liver injury

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ku NO, Strnad P, Toivola D, Omary MB
Förläggare: W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Gastroenterology
Tidskriftsakronym: GASTROENTEROLOGY
Volym: 132
Artikelns första sida, sidnummer: A722
Artikelns sista sida, sidnummer: A722
Antal sidor: 1
ISSN: 0016-5085

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 06:00