Decreased susceptibility to eccentric injury in muscles lacking cytokeratin 8

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lovering RM, O'Neil AM, Stone MR, Toivola DM, Omary MB, De Deyne PG, Bloch RJ
Förläggare: FEDERATION AMER SOC EXP BIOL
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: FASEB Journal
Tidskriftsakronym: FASEB J
Volym: 18
Artikelns första sida, sidnummer: A745
Artikelns sista sida, sidnummer: A745
Antal sidor: 1
ISSN: 0892-6638

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 06:35