Bodily Lives in Virtual Worlds. Theoretical Approaches to the Self and Body in Relation to Blogs in a Swedish Context

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Charlotte Palmgren
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 39


Senast uppdaterad 2020-29-03 vid 01:20