Klimatförändring och ”klimatflyktingar”. Internationell lagstiftning i en värld i förändring

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Michel Rouleau-Dick
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: 2019
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 37
Artikelns sista sida, sidnummer: 47


Nyckelord

Climate change, Climate-induced migration, international law, Sovereignty, Statehood


Dokument


Senast uppdaterad 2019-19-11 vid 04:19