Feminististä pedagogiikkaa kaikille!

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Salla Peltonen
Förläggare: SUNS
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Sukupuolentutkimus
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 48
Artikelns sista sida, sidnummer: 52


Nyckelord

feminist pedagogy

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 04:59