I en slow-boat på världsarvsvatten

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Svels Kristina
Redaktörer: Kjell Andersson, Nora Brandt
Publiceringsår: 2011
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: En bondepraktika för det senmoderna - Texter tillägnade Erland Eklund
Artikelns första sida, sidnummer: 121
Artikelns sista sida, sidnummer: 129
ISBN: 978-951-765-630-6

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 04:35