I en slow-boat på världsarvsvatten

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Svels Kristina
Editors: Kjell Andersson, Nora Brandt
Publication year: 2011
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: En bondepraktika för det senmoderna - Texter tillägnade Erland Eklund
Start page: 121
End page: 129
ISBN: 978-951-765-630-6

Last updated on 2020-18-01 at 02:46