George C. Schoolfield ✻ 14.8. 1925 † 21.7. 2016

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Clas Zilliacus
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Svenska folkskolans vänners kalender
Artikelns första sida, sidnummer: 119
Artikelns sista sida, sidnummer: 120

Senast uppdaterad 2019-19-09 vid 06:15