Naisten työt ja arkielämä Pehr Hilleströmin maalauksissa 1770-luvulta 1810-luvulle

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Ilmakunnas
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Historiallinen Aikakauskirja
Volym: 113
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 339
Artikelns sista sida, sidnummer: 360

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 04:09