Teknikvetenskap vid universitet - ett främmande inslag?

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bjarne Holmbom, Tapio Salmi
Redaktörer: Laura Hollsten
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Åbo Akademi och kunskapen : perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap, 1918-2018
Artikelns första sida, sidnummer: 158
Artikelns sista sida, sidnummer: 213
ISBN: 978-951-765-884-3


Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 04:00