World Revolution 1917-1936. The Rise and Fall of the Communist International

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Petersson
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Revolutionary Russia
Tidskriftsakronym: REVOLUT RUSS
Volym: 31
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 308
Artikelns sista sida, sidnummer: 310
Antal sidor: 5
ISSN: 0954-6545
eISSN: 1743-7873


Abstrakt

Book review


Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 03:37