Stress vulnerability effects on gene-environment correlation over time

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Beam C, Pezzoli P, Mendle J, Burt SA, Neale M, Keel P, Boker S, Klump K
Förläggare: SPRINGER
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Behavior Genetics
Tidskriftsakronym: BEHAV GENET
Volym: 48
Artikelns första sida, sidnummer: 456
Artikelns sista sida, sidnummer: 457
ISSN: 0001-8244

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 05:01