Rise and Fall of the Miraculous Welfare Machine: Immigration and Social Democracy in Twentieth-Century Sweden

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mats Wickström
Förläggare: SOCIOLOGICKY CASOPIS
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Sociologicky Casopis-Czech Sociological Review
Tidskriftsakronym: SOCIOL CAS
Volym: 54
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 972
Artikelns sista sida, sidnummer: 974
Antal sidor: 4
ISSN: 0038-0288
eISSN: 2336-128X

Senast uppdaterad 2020-06-07 vid 07:06